Bedrijven paardenwelzijn 900x600

Paardenwelzijn

Paardenwelzijn en duurzaamheid zijn het gesprek van de dag. De paardenhouder heeft de belangrijkste invloeden op het welzijn en de gezondheid van het paard. Door de zorg en het management van de paardenhouder kan het paardenwelzijn vergroot worden. Een duurzame manier van huisvesting die geïntegreerd is in het landschap heeft een groot maatschappelijk draagvlak. Sinds 2022 is er zelfs een regeling waarbij er fiscaal voordeel wordt gegeven bij de bouw of verbouw van een duurzame stal.

Uitdagingen

In Nederland is het gebrek aan ruimte en het klimaat is een uitdaging om paarden buiten te houden. Bij droogte veranderen de weides al snel in zanderige paddocks waar geen enkel leven nog kans krijgt. In de winter veranderen weides door overbegrazing en overbetreding in een modderpoel. Hierdoor is het nauwelijks nog mogelijk het verstoorde grasland te gebruiken als voeding voor de paarden.

Antwoorden

Het is mogelijk om de paarden het hele jaar buiten te houden. Dit kan door het terrein anders in te richten dan nu gangbaar is. Door verschillende paddocks aan te leggen en met elkaar te verbinden via tracks rond en/of door de weilanden ontstaat een circuit. Er zijn zogenaamde winter en zomertracks. Paddocks en wintertracks kunnen uitgevoerd worden met halfverharing zoals lava. De zomertracks kunnen op afgesloten worden. Dit is zeer wenselijk bij veel neerslag om modder voorkomen. Weidegang blijft beperkt, de paarden krijgen voornamelijk hun ruwvoer op de track aangeboden.

Bedrijven paardenwelzijn 600x900

Een erfscan brengt in kaart wat er al is op het erf en wat er nog mag komen. Wat kun je doen om het erf natuurrijker en aantrekkelijker te maken de paarden maar ook voor vogels, insecten en andere dieren? Ook wordt er gekeken naar de aanwezige bomen, struiken en andere beplanting. Ook de vitaliteit van het erf zal in kaart gebracht worden.

Tijdens dit bezoek zal er gevraagd worden naar jouw wensen voor jouw erf. Hoe zou jouw erf eruit zijn als alles kon? Je kunt even hardop dromen over jouw erf en vragen stellen aan Diana. Misschien heb je zelfs al een ontwerp of schets om te bespreken..

De quickscan geeft jou een onderbouwd advies waar je mee verder kunt gaan naar de ontwerpfase.

Een quickscan bestaat uit een bezoek van 2,5 uur, een half uur voorbereidingstijd en een eenvoudige situatieschets. De investering bedraagt € 475,- exclusief reiskosten.

De reiskostenvergoeding bedraagt € 0,50 / km. Bij meer dan één uur reistijd (enkele reis), wordt ook een reistijdvergoeding gevraagd. De reistijdvergoeding bedraagt € 30,- per uur. Alle prijzen zijn exclusief btw.

Wij beloven...

Gezondere paarden, kruidenrijke weiden, minder arbeid, minder kosten voor stalbedekking en meer vraag naar pension. De winstmarge per pension plaats zal toenemen omdat de kostenbesparing per pensionplaats aanzienlijk is.