Maak jouw paardenparadijs

Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
Gesloten (handmatig toevoegen gebruikers, WooCommerce)

Introductie

Welkom in de online cursus ‘Maak jouw paardenparadijs’.

Jullie gaan gedurende 3 maanden de prachtige ideeën die je hebt om te zetten in een concreet plan. Dit is een proces en gaat met vallen en opstaan. Het hoeft ook niet in een keer goed. Je kunt steeds opnieuw beginnen, papier is geduldig.

Je hoeft het niet alleen te doen wij, Laura en Diana, kijken met je mee. Je kunt erop vertrouwen dat je aan het einde van de rit een pracht ontwerp hebt die helemaal naar jouw zin is.

Geniet van het proces.

Liefs Laura en Diana

Stel je aan ons voor zodat we jouw project beter tot bloei kunnen laten komen.

Spelregels

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze cursus mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Diana Dam én Laura Knoops.